Policies och regler

Du som bor i bostadsrätt äger tillsammans med övriga boende byggnader och marken i din bostadsrättsförening. Du bestämmer därmed också, tillsammans med övriga medlemmar, över ekonomi och förvaltning.

Det unika med bostadsrätt är just att du, gemensamt med övriga medlemmar, bestämmer och tar ansvar för din boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnader för t ex underhåll och reparationer kan hållas nere.