Välkommen

Brf Timmermannen 2 ligger på Ankdammsgatan 25-27 i Solna och har 75 lägenheter samt en uthyrd lokal. Lägenheterna finns i storlekar från 1 till 5 rum och kök. Vi har parkeringsplatser både för bil och MC. Fastigheten erbjuder två gemensamma tvättstugor, cykelrum, barnvagnsrum och en lokal som kan hyras för sammankomster. Dessutom har vi en trevlig trädgård med grillplats, vilken används flitigt under den varmare årstiden.

Fastigheten byggdes 1958, föreningen startades 1987 och i januari 2004 tog medlemmarna över fastigheten. Vi har en styrelse om sju ledamöter och tre suppleanter som sköter det löpande underhållet. Dessutom finns ibland arbetgrupper, där även medlemmar utanför styrelsen kan ingå, för specifika syften eller projekt. Som ett led i att känna gemenskap i föreningen anordnas årligen vår- och höststädning med fika, adventsfika samt kräftskiva eller liknande festlighet. Utmärkta tillfällen att lära känna sina grannar!

Vi har under ett antal år gjort stora investeringar i fastigheten, bl a stambyten 2007, ombyggnad av taket 2010, installation av bergvärme 2015, hissrenovering 2016 och elementbyten 2016-2017.

Fastigheten ligger vid Ankdammsgatan med en busshållplats precis utanför tomten. Solnahallen ligger ett par hundra meter bort och på andra sidan gatan börjar Skytteholmsparken, där det finns stora grönytor, lekplatser, forbollsplaner mm. I parkens andra ände ligger Solna C med station längs tunnelbanans blå linje och köpcentrum. I området finns både förskolor och skolor. En stor matvarubutik finns också i närheten, i Solna Business Park.