Mäklarinformation

Allmänt
BRF Timmermannen 2 har ägt fastigheten sedan 2004. Byggnaden färdigställdes 1958 och har 75 lägenheter, varav 1 hyresrätt och dessutom en uthyrd företagslokal. För mer allmän information se välkomstsidan.

Månadsavgift
Månadsavgiften omfattar värme, vatten, internet via Stockholms Stadsnät AB samt TV-basutbudet via ComHem. Inga förändringar av månadsavgifterna är planerade.

Bredband och TV
Fiber installerades 2020 till samtliga lägenheter, vi har ett avtal med Stockholms Stadsnät AB för internet med en hastighet av 1Gbit/s upp/ner. För TV kan du som boende välja mellan Sappa, Allente (tidigare Viasat) och ComHem (TV-basutbud via ComHem ingår i avgiften).

Hiss
Fastigheten har en hiss i vardera porten. Dessa renoverades 2016.

Parkering
Föreningen har 43 parkeringsplatser för bil, varav ett fåtal lite bredare. Dessa kostar 350 kr respektive 385 kr per månad. Vi erbjuder även 5 MC-platser vilka hyrs för sommarsäsongen (6 månader för 900 kr totalt). Notera att p-platser inte hör till lägenheterna, utan hanteras i separat kö.

Underhåll och renoveringar

  • Fastigheten stambyttes 2007 och samtliga badrum renoverades samtidigt.
  • Fönstren renoverades 1997 och nästa fönsterrenovering/byte planeras kring 2021.
  • En lokal byggdes om till 4 lägenheter 2011.
  • Ombyggnad av taket utfördes 2010.
  • Installation av bergvärme slutfördes under 2015.
  • Renovering av hissar utfördes 2016.
  • Elementbyten genomfördes i omgångar under 2016 och 2017.
  • Fiberinstallation i samtliga lägenheter under 2020.

För ytterligare detaljer, se underhållsplanen.

Stadgar
Se bifogade StadgarTimmermannen2_2021

Årsredovisningar
Se Årsredovisning 2019 för Timmermannen 2

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 2,5% av basbeloppet och betalas av köparen.
Pantsättningsavgift debiteras med 1% av basbeloppet vid varje pantsättning.

Medlemskap och ägande
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.
Delat ägande tillsammans med familjemedlem eller släkting (t ex 90/10) kan accepteras, i enlighet med §8 i stadgarna.

Kontaktperson
För mer information, maila styrelsen.timmermannen2@gmail.com.

Vid visning
Cykellås eller liknande får inte användas i porten då det skadar porten.

Dokument