Mäklarinformation

Allmänt
BRF Timmermannen 2 har ägt fastigheten sedan 2004. Byggnaden färdigställdes 1958 och har 75 lägenheter, varav 1 hyresrätt och dessutom en uthyrd företagslokal. För mer allmän information se välkomstsidan.

Månadsavgift
Månadsavgiften omfattar värme, vatten, internet via fiber samt analoga TV-basutbudet via ComHem. Inga förändringar av månadsavgifterna är planerade.

Bredband och TV
Fiber för internet har installerats under 2020, detta i samtliga lägenheter. För TV har föreningen avtal med ComHem (TV-basutbud via ComHem ingår i avgiften).

Hiss
Fastigheten har en hiss i vardera porten. Dessa renoverades 2016.

Parkering
Föreningen har 43 parkeringsplatser för bil, varav ett fåtal lite bredare. Dessa kostar 350 kr respektive 385 kr per månad. Vi erbjuder även 5 MC-platser vilka hyrs för sommarsäsongen (6 månader för 900 kr totalt). Notera att p-platser inte hör till lägenheterna, utan hanteras i separat kö.

Underhåll och renoveringar

  • Fastigheten stambyttes 2007 och samtliga badrum renoverades samtidigt.
  • Fönstren renoverades 1997 och nästa fönsterrenovering/byte planeras kring 2021.
  • En lokal byggdes om till 4 lägenheter 2011.
  • Ombyggnad av taket utfördes 2010.
  • Installation av bergvärme slutfördes under 2015.
  • Renovering av hissar utfördes 2016.
  • Elementbyten genomfördes i omgångar under 2016 och 2017.
  • Fiberinstallation i samtliga lägenheter under 2020.

För ytterligare detaljer, se underhållsplanen.

Stadgar
Se bifogade Stadgar Timmermannen 2

Årsredovisningar
Se Årsredovisning 2019 för Timmermannen 2

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 2,5% av basbeloppet och betalas av köparen.
Pantsättningsavgift debiteras med 1% av basbeloppet vid varje pantsättning.

Medlemskap och ägande
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.
Delat ägande tillsammans med familjemedlem eller släkting (t ex 90/10) kan accepteras, i enlighet med §8 i stadgarna.

Kontaktperson
För mer information, maila styrelsen.timmermannen2@gmail.com.

Vid visning
Cykellås eller liknande får inte användas i porten då det skadar porten.

Dokument