Parkering

Parkering är endast tillåten på hyrd parkeringsplats eller Solna stads boendeparkering. Parkering framför entréer och på innergård är endast tillåtet vid i- eller urlastning, och bilen ska flyttas efteråt. Du riskerar att få parkeringsböter om du inte gör detta.

I föreningen finns 43 parkeringsplatser, samtliga med motorvärmare. El ingår i avgiften. Boende i fastigheten har förtur till P-platserna. Uthyrning av p-platserna regleras i separat avtal mellan bostadsrättsföreningen och nyttjanderättshavaren. Avtalet är personligt och går inte automatiskt över till nästa bostadsrättshavare. Om du är intresserad av att hyra en av dessa parkeringsplatser så ska du anmäla detta till styrelsen. Som ny medlem kan du kan ställa dig i kön från och med tillträdesdagen.

Det finns även 5 MC-platser, vilka hyrs för sommarsäsongen maj till oktober. Kontakta styrelsen om du vill hyra en plats.

Parkeringsplatserna har en uppsägningstid på tre månader. Detta innebär att du måste säga upp din parkeringsplats separat när du flyttar. Om lediga platser finns, finns möjlighet att hyra ytterligare plats, denna dock med en uppsägningstid på en månad. Vid brist på parkeringsplatser kommer extraplats att sägas upp.