Sophantering

Vanliga hushållssopor läggs i den stora sopbehållaren/moloken utanför port 27. Vi har avtal om hämtning en gång per vecka. Förpacka era sopor i väl förslutna hopknutna påsar.

Matavfall läggs i bruna papperspåsar, som finns att hämta i 27:ans tvättstuga, och slängs i den mindre moloken. Mycket viktigt att inget annat än matavfall slängs här, och att bara papperspåsarna används, då vi annars riskerar att den moloken stängs av.
Detta skulle innebära högre sophämtningskostnader, då tömning av matmoloken är gratis.

Tidningar lämnas i pappersåtervinningsbehållarna utanför 25:an. Notera speciellt att endast tidningspapper får lämnas där, inte kartong/wellpapp och dylikt.

Farligt avfall och el-avfall (allt med sladd och batteri) lämnas till Kvarnkullens återvinningscentral på Enköpingsvägen 129 i Sundbyberg eller ÅVC Bromma på Linta Gårdsväg 16. Småbatterier kan lämnas i retur där du köpt dessa, alternativt i s.k. batteriholkar som finns utplacerade i staden eller på miljöstationen vid Huvudstafältet. Solna Stad har en miljöbil som står på Solnaplan, Solna C. varje helgfri torsdag 17.00 – 18.30. Där kan farligt avfall och elektriska apparater och elektronik lämnas.

Grovsopor: Medlemmarna ansvarar själva för att forsla sina grovsopor till återvinningscentral, undantaget är hyresgäster till föreningen som kontaktar styrelsen vid behov om detta.

Närmaste återvinning finns på andra sidan viadukten mot Huvudstafältet. Där kan du lämna:

  • Kartonger
  • Plast
  • Metall
  • Färgat/ofärgat glas.
  • Batterier

Om vi alla hjälps åt att följa ovanstående punkter undviker vi en extra tömning som medför en extra debitering för föreningen.