Sophantering och återvinning

Vanliga hushållssopor läggs i den stora sopbehållaren/moloken utanför port 27. Vi har avtal om hämtning en gång per vecka. Förpacka era sopor i väl förslutna hopknutna påsar.

Matavfall läggs i bruna papperspåsar, som finns att hämta i 27:ans tvättstuga, och slängs i den mindre moloken. Mycket viktigt att inget annat än matavfall slängs här, och att bara papperspåsarna används, då vi annars riskerar att den moloken stängs av.
Detta skulle innebära högre sophämtningskostnader, då tömning av matmoloken är gratis.

Närmaste återvinning finns på andra sidan viadukten (tunneln) mot Huvudstafältet. Där kan du lämna:

  • Kartonger
  • Tidningar/papper
  • Plast
  • Metall
  • Färgat/ofärgat glas
  • Textilier/kläder för återbruk

Grovsopor: Medlemmarna ansvarar själva för att forsla sina grovsopor till återvinningscentral eller mobil ÅVC. Enda undantaget är hyresgäster till föreningen som kontaktar styrelsen vid behov.

Solna stads mobila återvinningscentral samt miljöstation: Solna har en miljöbil som står på Solnaplan, Solna Centrum, varje helgfri torsdag 17.00 – 18.30. Där kan farligt avfall och elektriska apparater och elektronik lämnas. Solna har även en mobil återvinningscentral som minst 1 gång i månaden står vid Oskarsrogatan 15 (precis vid vår närmsta återvinningscentral efter järnvägsviadukten), där man kan lämna mindre grovavfall samt farligt avfall, elavfall, textilier och kläder.

Schema för Solna stads miljöstation samt mobila återvinningscentral

Farligt avfall och el-avfall (allt med sladd och batteri) lämnas till miljöstation eller mobil ÅVC alternativt till Kvarnkullens ÅVC på Enköpingsvägen 129 i Sundbyberg eller ÅVC Bromma på Linta Gårdsväg 16. Småbatterier kan lämnas i retur där du köpt dessa, alternativt i s.k. batteriholkar.


Om vi alla hjälps åt att följa ovanstående punkter undviker vi en extra tömning som medför extra kostnader för föreningen.