Ekonomi

Ekonomisk förvaltning

Föreningen har valt att lägga ut den huvudsakliga ekonomiska förvaltningen såsom löpande bokföring, avisering av hyror, parkerings- och årsavgiftshantering, samt beredning av bostadsrättsföreningens ekonomiska rapporter. Vi har valt Simpleko AB.

https://portal.simpleko.se/kundportal/start

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning_2016