Teknisk förvaltning

 

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel

Teknisk förvaltning (s.k. rondering) sköts av BK Fastighetsservice, vilket sker på tisdagar. För akuta problem, se information om felanmälan under flik 7. Vänligen meddela alltid styrelsen också, om du felanmäler.

Städning

Städning i fastigheten utförs av Marktjänst HB. Om du har klagomål på, eller frågor om städningen, kan du lämna dessa i brevlådan vid föreningslokalen eller skicka e-post till styrelsen.