Styrelsen

Organisation
Föreningen har en styrelse och ett antal arbetsgrupper. Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Vidare finns vissa arbetsgrupper. Organisationen presenteras vidare längre fram i materialet.

Styrelsen
Information om nuvarande styrelse finns uppsatt på anslagstavlorna i respektive entré.

Meddelanden till styrelsen ska företrädesvis ske via mail eller genom att lämna ett meddelande i föreningslokalens brevlåda (25:an).

Styrelsen har en gemensam e-post adress:
styrelsen.timmermannen2@comhem.se

Styrelsen består 2019-2020 av:
Ordförande: Annika Fahlgren
Vice ordförande: Johan Flodin
Sekreterare: Jessica Nordin Webering
Kassör: Johan Ahlberg
Ordinarie ledamöter: Sune Sellstedt, Thommy Werner, Anna-Maria Landström
Suppleanter: Gun-Britt Karlqvist, Pierre Tollebrant