Styrelsen

Organisation
Föreningen har en styrelse och ett antal arbetsgrupper. Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Vidare finns vissa arbetsgrupper. Organisationen presenteras vidare längre fram i materialet.

Styrelsen
Information om nuvarande styrelse finns uppsatt på anslagstavlorna i respektive entré.

Meddelanden till styrelsen ska företrädesvis ske via mail eller genom att lämna ett meddelande i föreningslokalens brevlåda (25:an).

Styrelsen har en gemensam e-post adress:
styrelsen.timmermannen2@gmail.com

Styrelsen består 2021-2022 av:
Ordförande: Johan Flodin
Sekreterare: Annika Fahlgren
Kassör: Johan Ahlberg
Ledamöter: Charlotta Brandstedt, Lill Burriel, Anders Salander och Sune Sellstedt
Suppleanter: Pierre Tollebrant, Erik Edler, Åsa Ohlsson