Styrelsen

Organisation
Föreningen har en styrelse och ett antal arbetsgrupper. Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Vidare finns vissa arbetsgrupper. Organisationen presenteras vidare längre fram i materialet.

Styrelsen
Information om nuvarande styrelse finns uppsatt på anslagstavlorna i respektive entré.

Meddelanden till styrelsen ska företrädesvis ske via mail eller genom att lämna ett meddelande i föreningslokalens brevlåda (25:an).

Styrelsen har en gemensam e-post adress:
styrelsen.timmermannen2@gmail.com

Styrelsen består 2020-2021 av:
Ordförande: Johan Flodin
Vice ordförande: Annika Fahlgren
Sekreterare: Laura Manninen
Kassör: Johan Ahlberg
Ordinarie ledamöter: Pierre Tollebrant, Sune Sellstedt och Thommy Werner
Suppleanter: Erik Edler, Luz Kasskawo och Per Svensson