Sälja och hyra ut

Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätt till din bostad på obegränsad tid. Bostadsrätten kan säljas, ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av styrelsen. Ansökan om andrahandsuthyrning ska göras på speciell blankett och lämnas till styrelsen i god tid, minst en månad innan. Kompletta kontaktuppgifter till hyresgästen senast en vecka innan. Men informera gärna styrelsen så tidigt som möjligt.

Vid uthyrning tar styrelsen ut en avgift baserad på uthyrningstid och basbeloppet (10% av prisbasbeloppet/år med hänsyn till antal månader för uthyrning).

Blankett andrahandsuthyrning Riksbyggen