Trivselregler

Trivseltider

Tänk på att visa hänsyn till dina grannar när det gäller ljudnivå. Följande tider gäller för när det ska vara tyst i föreningen om kvällarna:

Söndag-torsdag                  kl. 22.00
Fredag-lördag                     kl. 23.00

Renovering och dylikt ska ske inom dessa tider:
Vardagar                           kl.07.00 – 19.30
Helger och röd dag         kl.10.00 – 18.00

Övrig tid ska det vara tyst och lugnt.

Entréer och trapphus

Tänk på att inga föremål får förvaras i trapphusen eller entréerna. Enligt brandmyndigheten får husets utrymningsvägar inte blockeras.

Om du vill ge bort eller sälja något, sätt upp en lapp på anslagstavlan, men ställ inte ut saken.

Cyklar, barnvagnar

Använd de utrymmen som är avsedda för förvaring av cyklar och barnvagnar, eller ditt eget förråd. Cyklar och barnvagnar får inte vara placerade i entréer eller i trapphus på våningsplanen så att en eventuell evakuering försvåras.

Förråd

Alla lägenheter har ett vanligt förråd och flertalet dessutom tillgång till matkällare. Förvara inte saker som kan bli tillhåll för ohyra i ditt källarförråd. Gamla madrasser, stoppade möbler och liknande kan bli en sanitär olägenhet.  Se över ditt förråd i emellanåt och kasta gammalt skräp. Det är också absolut förbjudet att förvara något i källargångarna eller att förvara brännfarliga vätskor i förråden. Brandfarliga vätskor skall alltid förvaras i lägenheten.

Rökning

Rökning i allmänna utrymmen är förbjudet. Tänk även på att rökning på balkonger kan vara störande för närmaste granne. Självklart ska du inte slänga ut fimpar från fönster eller balkonger.

Matning av fåglar

Mata inte fåglar från eller på balkongen. Fåglarna blir lätt tama och flyger snart in och förorenar även andras balkonger. Fågelmat som faller till marken attraherar även råttor.

Rastning av hundar

Rasta hunden utanför bostadsområdet – en självklar regel som ska följas. Rastgårdar finns att tillgå vid Solnahallen samt på Huvudstafältet.

Gemensamma aktiviteter

Förutom våra städdagar brukar vi varje år ha en kräftskiva eller liknande i augusti/september och en adventsfika i december (vanligen 2:a advent). Dessa tillfällen finns för att vi ska kunna träffa våra grannar och öka samhörigheten i huset.

Syftet är att vi som bor i huset ska få en trevlig stund tillsammans och bygga en gemenskap, men den som vill ta med en närstående eller vän är välkommen att göra det i mån av plats. Fikat bjuder vi på, men du som vill ta med en utomstående till kräftskivan får betala en liten slant för det (f.n. 50 kr). Meddela i så fall arrangören/styrelsen.