Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder varje månad i föreningens lokal.
Därutöver möts och arbetar de olika arbetsgrupperna löpande.

Årsmöte 2023: 4 maj

Genomförda styrelsemöten under 2022:

 • 18 januari
 • 22 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 17 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 19 september
 • 18 oktober
 • 21 november
 • 15 december