Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder varje månad i föreningens lokal.
Därutöver möts och arbetar de olika arbetsgrupperna löpande.

Årsmöte 2022: 5 maj

Genomförda styrelsemöten under 2021:

 • 19 januari
 • 17 februari
 • 17 mars
 • 14 april
 • 11 maj
 • 15 juni
 • 26 augusti
 • 21 september
 • 20 oktober
 • 29 november
 • 14 december