Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder månatligen i föreningens lokal kl 19.
Därutöver möts och arbetar de olika arbetsgrupperna löpande.

Årsmöte: 22 april 2020

Styrelsemöten under våren 2020:
13 februari
12 mars
8 april
7 maj 2019