Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder varje månad i föreningens lokal.
Därutöver möts och arbetar de olika arbetsgrupperna löpande.

Årsmöte 2020: 22 april

Genomförda styrelsemöten under 2020:

  • 13 februari
  • 12 mars
  • 8 april
  • 7 maj
  • 11 juni
  • 18 augusti
  • 15 september
  • 15 oktober
  • 18 november
  • 17 december