Historik

Historik

Först lite om området. Att gatan fick namnet Ankdammsgatan beror förmodligen på att här tidigare var sumpmark. När den vattenfylldes om vårarna bildades en liten sjö. Gamla Huvudstabor har berättat hur de gjorde flottar som de paddlade omkring på.

Tidigare har det stått en lada på den nuvarande grillplatsen, som användes för pappersinsamling. I Vretens industriområde bodde en bonde med djur när området började bebyggas. I sluttningarna mot Framnäsbacken fanns en järnvägsstation kallad Huvudsta Central, en byggnad med trädäck i Western-stil.

När området var nybyggt kallades det ”svältdalen”. Hyrorna var höga, och det förväntades att höginkomsttagare och tjänstemän i kommunen skulle bo här. Efter första året sjönk hyrorna med 15%.

Fastigheten Timmermannen 2 byggdes under åren 1957-58. Arkitekt var Sture Frölén, välkänd i Stockholm och Solna. Han har ritat de flesta husen på Ankdammsgatan 19-38. Byggare var Byggnadsfirman Architector och byggherre var Bertil Näslund. Förste ägare till området var fastighetsbolaget Valvet.

Fastigheten köptes senare av Carl Bärnheim. Officiellt var det hans två döttrar som ägde fastigheten, och själv kallade han sig vice värd. Under denna period var det svårt att få nödvändiga reparationer utförda och att genomföra lägenhetsbyten. Döttrarna behövde många lägenheter!

1978 och 1986 fick fastigheten nya ägare. Först Wegete och därefter försäkringsbolaget Wasa. På åttitalet bildades den ursprungliga bostadsrättsföreningen, i syfte att försöka köpa fastigheten. Wasa ville dock inte sälja, då bostäderna var tänkta att i första hand gå till personalen.

1994 övertog Hemstaden fastigheten som sedan övergick till Diös. AP Fastigheter blev den sista värden, innan försäljningen genomfördes.