Gemensamma utrymmen

Det unika med bostadsrätt är just att du, gemensamt med övriga medlemmar, bestämmer och tar ansvar för din boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnader för t ex underhåll och reparationer kan hållas nere.