Brandskydd

  • Tänk på att inga föremål får förvaras i trapphusen eller entréerna. Enligt brandmyndigheten får husets utrymningsvägar inte blockeras.
  • Det är förbjudet att förvara något i källargångarna eller att förvara brännfarliga vätskor i förråden

 

Om det börjar brinna

  • Rädda dem som är i livsfara, men utsätt dig inte för onödigt stora risker.

  • Varna alla som hotas av branden.

  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112, tveka inte! Även om du lyckats släcka branden själv kan en kontroll av brandplatsen vara nödvändig. Det är bättre med en utryckning för mycket än en för lite.

  • Släck branden om det är i ett tidigt skede, branden är liten och du bedömer att du klarar att släcka den själv. Använd en pulversläckare och rikta längst ner mot lågorna eller kväv elden med till exempel en matta eller en brandfilt. Möt räddningstjänsten när vi kommer och förklara var det brinner.