Renovering och underhåll

Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende tillsammans. Det är viktigt att tänka på att du som bostadsrättshavare måste ha styrelsens tillstånd för att utföra åtgärder som väsentligt förändrar lägenheten. Se §11 i stadgarna.

Kontakta styrelsen om du avser att förändra eller bygga om i din lägenhet. Rivning av bärande vägg och andra större ingrepp kräver tillstånd av styrelsen – kontakta i god tid. Kontakta även kommunens stadsbyggnadskontor för ansökan om bygglov eller bygganmälan.

Renovering och dylikt ska ske inom dessa tider:
Vardagar                           kl.07.00 – 19.30
Helger och röd dag         kl.10.00 – 18.00